Import Goods Fair - 2023

2023.06.29 - 2023.07.01

Тус үзэсгэлэнгээр гадаадын үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжүүд бараа бүтээгдэхүүнээ Солонгосын импортлогчид болон хэрэглэгчдэд сурталчлан таниулах цаашлаад бараа бүтээгдэхүүнээ Солонгосын зах зээлд нийлүүлэх боломжийг олгох зорилгоор зохион байгуулагддаг. 

Бүртгэл дууссан