ITM - 2022 ОЛОН УЛСЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ҮЗЭСГЭЛЭН

2022.10.28 - 2022.10.30

Монголын хамгийн том аялал жуулчлалын үзэсгэлэн бөгөөд 21 аймгийн төлөөлөл хүрэлцэн ирж орон нутгийнхаа аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагууд, шинэ бүтээгдэхүүн, эвент арга хэмжээгээ сурталчлан таниулдаг онцлогтой.

Бүртгэл дууссан

Аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчдэд бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сурталчлах, түншлэлийн гэрээ хэлэлцээр хийхээс гадна гадаад дотоодын аялал жуулчлалын салбарын судлаачдын төрөл бүрийн хэлэлцүүлэг, семинарт оролцох боломжийг олгодог.

Аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчид 

Аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчдэд бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сурталчлах, түншлэлийн гэрээ хэлэлцээр хийхээс гадна гадаад дотоодын аялал жуулчлалын салбарын судлаачдын төрөл бүрийн хэлэлцүүлэг, семинарт оролцох боломжийг олгодог