ОЛОН УЛСЫН ДИСТРИБЬЮТОРУУД МОНГОЛД – 2024

2024.11.14 - 2024.11.17

Монгол улсад гадаад худалдааны чиглэлээр импортын үйл ажиллагаа эрхэлдэг албан ёсны дистрибьютер байгууллагын оригинал бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг танилцуулах, зах зээлд эзлэх байр сууриа батлах боломжийг олгох

Шинээр импортын бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулан брэнджүүлэх боломжийг олгох, маркетинг борлуулалтын ажилд нь бодит хувь нэмэр оруулах

Импортын үйл ажиллагаа эрхлэгч, импортын чиглэлээр үйл ажиллагаа эхлэхээр төлөвлөж байгаа хувь хүмүүс, байгууллагуудад семинар зохион байгуулж, хөрш орнуудаас импортлох боломжтой бүтээгдэхүүний талаарх ярилцлага, хэлэлцүүлэгт хамруулах