ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ БИЗНЕС ФОРУМ Огноо: 2022-06-08-2022-06-10

“EНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ БИЗНЕС ФОРУМ-2022”

Красноярск мужийн эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, аялал жуулчлалын боломж, “Енисейн Сибирь” хөрөнгө оруулалтын төслийн танилцуулгууд хийгдэнэ. 

Бизнес форумын зорилго нь технологи, инноваци шингэсэн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд түншлэл хөрөнгө оруулалтыг дэмжих замаар эдийн засгийн хөгжлийг хурдасгахад чиглэнэ. Дараах үйл ажиллагааны чиглэлээр ОХУ, МОНГОЛ улсын аж ахуй нэгж байгууллагууд “EНИСЕЙСКАЯСИБИРЬ БИЗНЕС ФОРУМ-2022”-д ороллоо. 

- Тээвэр 

- Хөдөө аж ахуй

- Аж үйлдвэр

- Ойн аж ахуй /мод боловсруулалт

- Аялал жуулчлал

- Жижиг дунд бизнес

- Эрүүл мэнд гэсэн үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллага, аж ахуй нэгжүүдтэй хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, шинэ хамтрагч байгууллагуудтай танилцах, мөн Красноярск мужийн эдийн засгийн хөгжил, хөрөнгө оруулалтын бодлого, Улаанбаатар хотын бизнесийн орчин, хамтран ажиллах боломж, эдийн засгийн хөгжил, төр болон хувийн хэвшлийн түншлэлийн асуудалын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, хэлэлцүүлэг зэргээр арга хэмжээ амжилттай зохион байгуулагдан өндөрлөлөө. 


Сошиалаар хуваалцах