ТОГТВОРТОЙ ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ИРЭЭДҮЙ Date: 2022-09-06-2022-09-07

Азийн Архитектурын үзэсгэлэн

Үзэсгэлэнд Азийн архитекторуудын шилдэг бүтээлүүд тавигдаж, дараах үндсэн хэсгүүдээс бүтэж байна. Үүнд: 

✅Азийн хот төлөвлөгч архитекторуудын бүтээл

✅Монголын хот төлөвлөгч архитекторуудын бүтээл

✅Монгол Улсын тогтвортой хот байгуулалтын ирээдүй

✅Монгол Улсын хөгжлийн томоохон төслүүд

✅Улаанбаатар хотын тогтвортой хөгжлийн бодлого төлөвлөлт

✅Торгоны замын уулзвар, эртний нийслэл Хархорум хот зэрэг сэдэвт бүтээлүүд танилцуулагдаж байна. 

Socail share