Misheel
  • Үйлчилгээ

Санал болгож буй үйл ажиллагаа

1). Дотоодын болон олон улсын үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах

2). Урлагийн тоглолт, шоу болон соёлын арга хэмжээг зохион байгуулах

3). Сургалт, хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах

4). Үзэсгэлэн худалдааны заал танхим, стенд, тоног төхөөрөмж түрээслэх 

5). Маркетинг болон медиа иж бүрэн үйлчилгээ зэргийг чанарын өндөр төвшинд үзүүлэх 

Санал болгож буй үйлчилгээ

1). Олон жилийн туршлагатай хамт олны чадварлаг мэргэжлийн үйлчилгээ

2). Иж бүрэн тоноглол бүхий орчин үеийн үзэсгэлэнгийн танхим

3). Нягт хамтын ажиллагаа бүхий гадаадын болон дотоодын урт хугацааны найдвартай түншийн харилцаа

Бидний амжилт

  • Улаанбаатар хотын Шилдэг аж ахуйн нэгж

  • Монгол Улсын Найдвартай татвар төлөгч байгууллага

  • Монгол Улсын шилдэг ТОП-150 аж ахуйн нэг

  • Монгол Улсын ТОП-100 аж ахуйн нэг

  • Улаанбаатар хотын Найдвартай татвар төлөгч байгууллага