Misheel
  • Үзэсгэлэнгийн хуваарь
  • "Улаанбаатар барилга-2019" Барилгын материалын үзэсгэлэн

"Улаанбаатар барилга-2019" Барилгын материалын үзэсгэлэн

Мишээл Экспо компаниас зохион байгуулах бүх төрлийн барилгын материал оролцох олон улсын үзэсгэлэн.