Misheel
  • Үзэсгэлэнгийн хуваарь
  • “БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ - 2019”

“БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ - 2019”

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИД:

•Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Яам,
•Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгаалалын Яам,
•Хөдөлмөр, Халамжийн Үйлчилгээний Ерөнхий Газар,
•Нийслэлийн Боловсролын Газар,
•Боловсролын зээлийн сан
•Боловсролын үнэлгээний төв
•Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл 
•Мэргэжил Сургалт Үйлдвэрлэлийн Төв, 
•Монголын Их Дээд Сургуулиудын Консорциум,
•Хувийн Их Дээд Сургуулиудын Холбоо, 
•Мишээл Экспо ХХК хамтран зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

ЗОРИЛГО

БСШУСЯам, ХНХЯам, НБГазар, ХИДСХолбоо, ИДСКонсорциум, МСҮТөв болон “Мишээл Экспо” ХХК жил бүр хамтран дээд боловсролын тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэх хөгжүүлэх, боловсролын бодлогын асуудлыг сурталчилах, боловсролын салбарын хөгжлийн түвшин, өнөөгийн үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулах, нийгэмд эрэлт хэрэгцээтэй байгаа боловсролын чиг хандлагыг тодорхойлж, оюутан, сурагчдыг мэргэжлээ зөв сонгох, чанартай боловсрол эзэмшихэд нь туслалцаа үзүүлэх, их-дээд сургууль, коллежид элсэгчдэд шалгалтаа өгөх, бүртгүүлэхэд нь шаардлагатай заавруудын талаар танилцуулах, сурталчилах, олон нийтэд дэлгэрэнгүй мэдээ, мэдээлэл хүргэх зорилгоор “Боловсрол, Шинэчлэл 2019” үзэсгэлэнг зохион байгуулж байна.

 

Хөтөлбөр

2019.04.19
Нээлтийн арга хэмжээ 14:00цагт

 

2019.04.22
Хаалтын арга хэмжээ 14:00цагт

ХЭН ОРОЛЦОЖ БОЛОХ ВЭ:

•Төрийн болон төрийн бус өмчийн их, дээд сургууль, коллежууд,
•Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн судалгааны төвүүд,

ҮЗЭГЧИД: 

•ЕБС-н 9,11,12-р анги төгсөгчид, эцэг эх, багш сурган хүмүүжүүлэгчид