Misheel
  • Үзэсгэлэнгийн хуваарь

3-р сар

Үйл ажиллагаа болох өдөр

2019
.03.15
2019
.03.18

"Улаанбаатар барилга-2019" Барилгын материалын үзэсгэлэн

Цааш үзэх

Үйл ажиллагаа болох өдөр

2019
.03.22
2019
.03.25

"Улаанбаатар барилга-2019" Орон сууц ба Хот тохижилт

Цааш үзэх

Үйл ажиллагаа болох өдөр

2019
.03.29
2019
.03.31

"ITM Mongolia-2019" Аялал жуулчлалын үзэсгэлэн

Цааш үзэх

4-р сар

Үйл ажиллагаа болох өдөр

2019
.04.05
2019
.04.07

"Beauty Expo-2019"

Цааш үзэх

Үйл ажиллагаа болох өдөр

2019
.04.12
2019
.04.14

"Үндэсний Брэнд"

Цааш үзэх

Үйл ажиллагаа болох өдөр

2019
.04.26
2019
.04.29

"Барилгын материалын үзэсгэлэн-2019"

Цааш үзэх

Үйл ажиллагаа болох өдөр

2019
.04.19
2019
.04.21

“БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ - 2019”

Цааш үзэх
Дээш